https://repo.cuba-platform.com访问不了,下载不了jar

https://repo.cuba-platform.com访问不了,下载不了jar

我这边可以正常访问哟。电信用户;

您好,国内目前有没有 [https://repo.cuba-platform.com]的镜像呢?

这个链接是慢, 我们之前已提交了这个问题。可修改build.gradle 文件,换成下面这个仓库:
maven {
url ‘https://dl.bintray.com/cuba-platform/main

}